راهنمای ارسال مقاله

بعد از دریافت ایمیل فعالسازی با کلیک روی لینک ارسال مقاله وارد بخش اعضا شده و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه کاربری خود می شوید.

سپس گزینه سامانه ارسال مقاله را انتخاب کرده و نوشتار(مقاله) جدید را کلیک می کنید. به ترتیب گزینه های اطلاعات مقاله و مولفین را تکمیل کرده، مرحله بعدی پیشنهاد داور می باشد که نیازی به تکمیل این قسمت نیست و گزینه مرحله بعد را کلیک می کنید .

وارد مرحله  فایل ها می شوید در این قسمت (با توجه به اینکه مقاله خود را که قبلا طبق لینک راهنمای صفحه آرایی مقاله آماده کرده اید) در قسمت نوع فایل با توجه به اینکه فایل ارسالی word  یا pdf  است را انتخاب می کنید سپس عنوان را وارد کرده و فایل مورد نظر را بارگذاری می کنید. با توجه به اینکه هر دو فرمت word   و pdf  را باید ارسال کنید هر  دو مرحله باید اجرا شوددر انتها ثبت مقاله را کامل می کنید و کد مقاله را دریافت میکنید.

توجه: در این کنفرانس امکان ارائه مقاله ها به صورت سخنرانی و یا پوستر می باشند. که بعد از داوری مقالات به شما اطلاع داده می شود که مقاله شما به چه صورت پذیرفته شده است.حامیان IICC19: